Probouzení osobní síly

31.10.2017 Praha

Nová přednáška Pavla Morice "Probouzení osobní síly"

Vnitřní, osobní síla, je pro mě jeden ze základních předpokladů schopnosti zvládat život.
Osobní síla má různé podoby, projevuje se v nejrůznějších oblastech a často je po nás vyžadována. Působí na nás nejrůznější vnější síly, od každodenních strkanic v MHD, až po skládání životních zkoušek a lekcí.
Svou vnitřní sílu potřebujeme k vykonání sebemenších věcí, aniž si to uvědomujeme. Často tuto samozřejmost začneme vnímat a oceňovat, až když ji ztrácíme... Pojďme se společně ponořit do tajů lidské síly a možností aktivně tvořit své životy. Pojďme se naučit nacházet zdroje sebe-podpory pro náročné životní situace.

● CO TO JE OSOBNÍ SÍLA A ODKUD SE BERE?
● JAK JI MŮŽEME ZTRÁCET?
● JAK JI OBNOVOVAT A PŘIVÉZT ZPĚT DO SVÉHO ŽIVOTA?
● KDE JI NEPOUŽÍVÁME, PROTOŽE SE JÍ BOJÍME?
● KDE URČITÉ SÍLY JSOU BEZMOCNÉ A JINÉ VELMI ÚČINNÉ?
● RŮZNÉ ZDROJE RŮZNÝCH SIL V NÁS
● JAKÉ PODMÍNKY POTŘEBUJÍ TVOŘIVÉ SÍLY V NÁS, ABY SE MOHLY PROJEVIT?
● MÍT ODVAHU NÁSLEDOVAT SVÉ SNY A VNITŘNÍ VOLÁNÍ
OD OSOBNÍ SÍLY JEŠTĚ DÁL…
● ŽÍT, POZNÁVAT, ODPOUŠTĚT, SDÍLET, MAKAT, PLYNOUT A CÍTIT VŠE, CO JE TŘEBA

Společně objevíme další kousek skládačky, abychom mohli pokročit k plnosti života a vychutnat si magickou pouť s nelehkými úkoly i nádherou různých světů.

31. října se těším na nové přednášce "Probouzení osobní síly" v Praze.


Vstupenky: https://www.smsticket.cz/vstupenky/10471-pavel-moric-probouzeni-osobni-silyzpět na přehled