OSOBNÍ TRÉNINK S PAVLEM MORICEM

22. 10. 2023 Hotel Oáza Praha 4

Přijďte na říjnový osobní trénink – jedinečný jednodenní zážitek - s Pavlem Moricem.

Co nového můžete udělat a změnit ve vašem životě?

Jaké nové milníky vás čekají? Jak se budete přibližovat k životní hojnosti, nadšení a úspěchu?

Poselství od Pavla k osobnímu tréninku:

Mým cílem je navyšovat uvědomění lidí a pomoci jim se více otevřít možnostem, které mají často u nosu, ale jejich stereotypy a vnitřní přesvědčení jim je brání vidět. Seznámení se se základními principy a zákonitostmi lidské psyché jsou nevyhnutelnými vstupenkami do tématu “Umění žít autenticky a v souladu se sebou”.

 Na jaká témata se můžete těšit?

1) Náš potenciál versus kolik z něho umíme reálně využívat.

Účastníkům zde názorně ukazuji, jaký je rozdíl mezi tím, co si myslí, že by udělali a co udělají doopravdy. Posilujeme otevřenost a schopnost jít s dobou a zároveň si ponechat “co mi funguje”.

2) “Tvoje hřiště určuje-tvoje možnosti”.

Manévrovací prostor naší mysli je velmi limitován našimi výchovnými vzorci a zabijákem kreativity ze školního systému. Zde se snažím rozvolňovat staré vidění a struktury myšlení a přístupu k sobě a k druhým.

3) Sebereflexe jako základní know- how pro práci se sebou a s druhými.

Nemůžeme měnit nic, pokud si to neuvědomujeme!!! V této části ukazuji nástroje, jak více vnímat své procesy myšlení a chování – 3 stupně mistrovství SEBEVNÍMÁNÍ.

4) Dělat věci na maximum, nemusí vždy přinášet ty nejlepší výsledky.

Dělat věci OPTIMÁLNĚ – ano. Čerpám se své zkušenosti vrcholového závodníka a trenéra karate, kde vládne mnoho mýtů o velkém růstu a výkonu bez hlubšího vhledu – za jakých podmínek lidé dosahují těchto pater spontánně, aneb nové generace potřebují nové přístupy.

5) Osobní síla.

Vztah k sobě určuje kvalitu našich ostatních vztahů – sebeúcta / zdravá sebeláska jsou klíčovými faktory pro mezilidské působení. Bez dobrého a funkčního postoje k sobě budeme pouze hladoví žebráci, kteří si svoji hodnotu a přijetí stále vynucují z vnějšího světa.

6) Spirituálně a s citem.

Hlubší ponor do své citlivosti a hledání celistvější projevy svého já. Práce se zvukem a otevírání se sebe-léčivým technikám.

 Celá akce je na velmi živé vlně inspirace, aha momentů, humoru a pozitivního probouzení k větší touze žít autenticky svůj život. Umět dosahovat svých cílů přirozeně a v souladu s tempem naší osobnosti. Můžete se posunout vysoko za vaše současné hranice omezení. Ucítíte řadu silných uvědomění a poznáte objevování nové reality.

Čeká vás geniální kombinace individuálních a týmových cvičení.

Osobní trénink zažijete v neděli 22. října od 9 do 14 hodin.   

Místo konání: Sportovní centrum OAZA, Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4-Krč

Kapacita je max. 30 účastníků.

Cena tréninku je 4.500,-  Kč.

Kontaktní osoba: Anita Čechová, email: [email protected]

TENTO TERMÍN JE NAPLNĚN.


zpět na přehled