WORKSHOP OSOBNÍ TRÉNINK S PAVLEM MORICEM

2. 3. 2024 Sportovní centrum Oáza Praha 4

Zveme Vás na workshop „Osobní trénink“ – jedinečný, jednodenní zážitek s Pavlem Moricem.

Co nového můžete udělat a změnit ve vašem životě?

Jaké nové milníky vás čekají? Jak se budete přibližovat k životní hojnosti, nadšení a úspěchu?

Poselství od Pavla k Osobnímu tréninku:

Mým cílem je navyšovat uvědomění lidí a pomoci jim se více otevřít možnostem, které mají často u nosu, ale jejich stereotypy a vnitřní přesvědčení jim je brání vidět. Seznámení se se základními principy a zákonitostmi lidské psyché jsou nevyhnutelnými vstupenkami do tématu “Umění žít autenticky a v souladu se sebou”.

Na jaká témata se můžete těšit?

1) Náš potenciál versus kolik z něho umíme reálně využívat.

Účastníkům zde názorně ukazuji, jaký je rozdíl mezi tím, co si myslí, že by udělali a co udělají doopravdy. Posilujeme otevřenost a schopnost jít s dobou a zároveň si ponechat “co mi funguje”.

2) “Tvoje hřiště určuje-tvoje možnosti”.

Manévrovací prostor naší mysli je velmi limitován našimi výchovnými vzorci a zabijákem kreativity ze školního systému. Zde se snažím rozvolňovat staré vidění a struktury myšlení a přístupu k sobě a k druhým.

3) Sebereflexe jako základní know- how pro práci se sebou a s druhými.

Nemůžeme měnit nic, pokud si to neuvědomujeme!!! V této části ukazuji nástroje, jak více vnímat své procesy myšlení a chování – 3 stupně mistrovství SEBEVNÍMÁNÍ.

4) Dělat věci na maximum, nemusí vždy přinášet ty nejlepší výsledky.

Dělat věci OPTIMÁLNĚ – ano. Čerpám se své zkušenosti vrcholového závodníka a trenéra karate, kde vládne mnoho mýtů o velkém růstu a výkonu bez hlubšího vhledu – za jakých podmínek lidé dosahují těchto pater spontánně, aneb nové generace potřebují nové přístupy.

5) Osobní síla.

Vztah k sobě určuje kvalitu našich ostatních vztahů – sebeúcta / zdravá sebeláska jsou klíčovými faktory pro mezilidské působení. Bez dobrého a funkčního postoje k sobě budeme pouze hladoví žebráci, kteří si svoji hodnotu a přijetí stále vynucují z vnějšího světa.

6) Spirituálně a s citem.

Hlubší ponor do své citlivosti a hledání celistvější projevy svého já. Práce se zvukem a otevírání se sebe-léčivým technikám.

Celá akce je na velmi živé vlně inspirace, aha momentů, humoru a pozitivního probouzení k větší touze žít autenticky svůj život. Umět dosahovat svých cílů přirozeně a v souladu s tempem naší osobnosti. Můžete se posunout vysoko za vaše současné hranice omezení. Ucítíte řadu silných uvědomění a poznáte objevování nové reality. Čeká vás geniální kombinace individuálních a týmových cvičení.

Osobní trénink můžete zažít v sobotu 2. března 2024 od 9:00 do 14:00 hod. 

Místo konání: Sportovní centrum OAZA, Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4-Krč

Kapacita je max. 30 účastníků.

Cena worskshopu: 4.500,- Kč

Kontakt: [email protected]

 TENTO TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN. DALŠÍ TERMÍN TOHOTO WORKSHOPU SE KONÁ 6. 4. 2024.


zpět na přehled