Karate pro duši

"Nechci od vás nic slyšet,
chci od vás vidět"

Karate je tradiční japonské bojové umění, které bylo vyvinuto za účelem sebeobrany. Osvojení tohoto umění vyžaduje mnoho duševních a fyzických schopností, kterými jsem se nechal inspirovat a zařadil je do svého kurzu jako podporu pro objevování a zvědomování našeho aktuálního nastavení myšlení a chování.

Vytvořil jsem tak jedinečnou seberozvojovou verzi osobního růstu spojenou s pohybem, která je obohacena o principy z koučovacích a terapeutických přístupů. Kurz je zaměřen na uvědomování si svých duševních postojů, které se právě projevují ve fyzických aktivitách a jednoduchých cvičeních vybraných z karate. Náš přístup v tomto procesu sebezkoumání a poznávání jemně odhaluje a zrcadlí reálné chování v určitých životních situacích. Vybral jsem několik užitečných zásad, které se vyplatí znát a používat i v běžném životě. Jedná se o zákony rovnováhy, efektivní využití svých sil, přesnost pohybů a vůle k dosahování svých cílů.

V tomto procesu učení a trénování se odehrává mnoho momentů, jež odhalují naše nefunkční modely jednání, které si neuvědomujeme a slepě je stále opakujeme. Bráníme tak svému velkému potenciálu dělat věci lépe, efektivněji nebo s větším klidem. Klíčem cokoliv změnit je uvědomění si těchto nevyhovujících stereotypů a chuť vytvořit nové, více funkční nastavení.

Ten největší užitek shledávám v okamžité zpětné vazbě a možnosti ihned provést změnu či korekci v některých maličkostech, které mají často významný vliv na ty “velké věci”.

“Kurz propojuje fyzický trénink a duševní rozvoj, kde jedno podporuje druhé.”

zpět na přehled