Cesta vnitřního vítězství

"Růst dlouhodobě vlastním tempem a v souladu se svojí přirozeností"

Jedná se o intenzivní pětidílný cyklus navazujících celodenních seminářů v časovém horizontu 6-12 měsíců.

Každý modul (1-5) funguje i samostatně, ale jejich propojení a kontinuita má větší účinnost z hlediska dlouhodobější práce na sobě a kvalitnější integrace.

Komplexní přístup k jednotlivým tématům nabízí prostor k objevování našich možností aktivně a smysluplně měnit svůj život. Smyslem je objevovat ty nefunkční postoje myšlení a chování, které nás negativně ovlivňují a brání nám plnohodnotně prožívat. Postupně opouštět staré sebelimitující návyky a nahrazovat více prospěšnými a tím si dopřát “vnitřní upgrade”. Snažím se jít naproti opravdovým změnám, které přicházejí jako důsledek vnitřní potřeby růstu každého člověka.

Snažím se lidi podpořit a pomoci jim vybudovat sebedůvěru a schopnost vnímat svou jedinečnost. Vynášet na světlo své dary z temnoty nevědomí a rozvíjet je. Jsem vděčný za možnost být průvodcem tímto úžasným procesem transformace jež vede k plnějšímu a svobodnějšímu způsobu života.

Jednotlivé moduly a jejich názvy

  1. Způsob myšlení
  2. Alchymie změny
  3. Můj potenciál
  4. Božský tvůrce
  5. Integrace
zpět na přehled