Můj potenciál

"Pokud neznám,
nemohu používat!"

Kurz je zaměřený na objevování a uvědomnění si nových možností aktivně ovlivňovat a tvořit svůj život. Nacházíme společně duševní poklady ležící v naší přirozenosti a autenticitě skrze experimentování a rozšiřování vnitřního prostoru myšlení i prácí s limity. Učíme se směřovat pozornost na požadované a chtěné cíle. Smyslem práce s lidským potenciálem je také poctivě zkoumat zdroje sebepodpory a nabídnout si více pozornosti a péče.

Naplňování svých tužeb a snů vede k otázce skutečných motivací a vidění svých reálných potřeb. Zkoušíme si hrát více se schopností vytvářet příležitosti nežli jen na ně čekat.

K tomu je třeba znát a umět aplikovat určité principy i univerzální zákony, s nimiž je dobré být v souladu. Vybral jsem mnoho postupných cvičení a technik, které slouží k podnícení zájmu a otevřenosti se vzdělávat v tématu “Můj potenciál”. Čeká na vás jedinečný koktejl kreativního vedení semináře s uvolněnou atmosférou, kde každý je respektován a má možnost objevovat a růst, jak potřebuje.

PROGRAM


“Čím víc si uvědomuji své možnosti a schopnosti, tím více mám možností jednat svobodně a přímo tvořit to, co chci.”

zpět na přehled