Alchymie změny

"Jsme schopni měnit jen to,
co si uvědomujeme."

Workshop přináší know-how v podobě práce s tématem změny a hlubších vhledů do některých životních křižovatek. Učíme se rozvíjet sebereflexi a postupně více rozumět motivaci ke změnám a zdrojům změny.

Probouzíme společně schopnost pružně reagovat na nově vzniklé situace. Učíme se číst v našich pocitech, které vznikají jako reakce na určité podněty přicházející zvenčí. Jen přednášet o “změně” mi nedává žádný smysl, a proto jsem se rozhodl vytvářet na semináři reálné situace, kde se mohou lidé dotknout svých skutečných reakcí. Je často velký rozdíl mezi tím, co si mnozí myslí, že by udělali, a jak se zachovají doopravdy. Tento cenný materiál slouží ke zvědomování reakčních automatizmů a nevědomých programů, které nás často drží v kruhu stejné nevyhovující reality. Uvědomění je klíč ke změně a jejímu úspěšnému naplnění.

Rozdíl mezi úspěšným procesem změny a nebo jeho nezdarem vidím v přístupu, přípravě, otevřenosti a důvěře. Vědomě a poctivě zkoumat svoje problémy a pobídky života přináší více možností je ovlivňovat nebo na ně adekvátně reagovat. Opouštění starého často nese nějaký pocit loučení, smutku, vděčnosti či bolesti. Prostě se nás to může dotýkat. Umět se vykoupat v této emoční lázni je pro mne osobně o zralosti, odvaze a nacházení síly ukončovat staré, odžité a začínat nové, nepoznané. Citlivě pomáhám účastníkům kurzu zažít nové perspektivy vnímání sama sebe jako vědomých tvůrců svých životních zkušeností. Mystérium života umožňuje mnoho zkušeností a jen na nás záleží jak s nimi naložíme a co jsme schopni udělat pro objevování svého autentického, božského já… Nabídnu Vám…


“Občas stojíme v životním neznámu a je příjemné cítit podporu, náruč vlastní schovívavosti a nechat si čas na rodící se odvahu k dalšímu kroku.”

zpět na přehled